Milion chvilek v Ostravě

Jednou provždy Ostrava… K předcházející větě je třeba dodat kontext, nejedná se totiž o prohlášení čerstvého patriota, kterým nejsem.

„Jednou provždy“ je název celorepublikové šňůry protestů proti jmenování trestně stíhaného člověka a bývalého spolupracovníka STB, Andreje Babiše, českým ministerským předsedou, podnícených občanskými aktivisty se sdružení Milion chvilek pro demokracii. Ostravský protest se konal v úterý 5. června na Masarykově náměstí a já jsem byl jeho hrdým účastníkem a také tím, kdo dění, stejně jako v případě podobného protestu ze dne 9. dubna, fotograficky dokumentoval.

V následujících dvou galeriích si můžete prohlédnout jak to vypadá, když občanská společnost projeví svůj dobře míněný názor.